KURUMSAL

Misyonumuz 

  • Doğru eleman, doğru ekipman kullanarak, iyi kalitede ve zamanında taahhütlerini yerine getirerek, piyasanın tercih kullanacağı dürüst ve güvenilir yüklenici olmak,

  • Yapım kaynaklarımızı en üst verimlilikte kullanırken, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile iş kalitesi gereklerini tam olarak yerine getirmek,

  • İyi planlama ile ve tüm verimlilik faktörlerini doğru uygulayarak, üstlenilen projelerin iş programlarına göre zamanında, mümkün olabiliyorsa programdan daha önce, tam olarak ve en yüksek kalitede bitirilmesini sağlamak,

  • Ülke kaynaklarını en yararlı şekilde değerlendirirken, çevre bilinci değerlerini uygulamak ve uygulatmak,

  • Ülke dışında da projelerde yer almaya devam ederek, başarılı ve gelişip büyüyen bir şirket olmak.

Misyonumuz 

  • Doğru eleman, doğru ekipman kullanarak, iyi kalitede ve zamanında taahhütlerini yerine getirerek, piyasanın tercih kullanacağı dürüst ve güvenilir yüklenici olmak,

  • Yapım kaynaklarımızı en üst verimlilikte kullanırken, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile iş kalitesi gereklerini tam olarak yerine getirmek,

  • İyi planlama ile ve tüm verimlilik faktörlerini doğru uygulayarak, üstlenilen projelerin iş programlarına göre zamanında, mümkün olabiliyorsa programdan daha önce, tam olarak ve en yüksek kalitede bitirilmesini sağlamak,

  • Ülke kaynaklarını en yararlı şekilde değerlendirirken, çevre bilinci değerlerini uygulamak ve uygulatmak,

  • Ülke dışında da projelerde yer almaya devam ederek, başarılı ve gelişip büyüyen bir şirket olmak.